Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Rodzina w Centrum 3


 

  

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informuje o dalszej realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie przypominamy, iż udział uczestników w projekcie jest bezpłatny, zaś rekrutacja jest ciągła i odbywa się na bieżąco.

 

 Projekt „Rodzina w Centrum 3”  skierowany jest do (grupy docelowe):

-osób/dzieci przebywających i opuszczających pieczę zastępczą;

-osób/dzieci w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
(w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);

-osób z otoczenia osób zagożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

-osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

 

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

 

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

w/w. zajęcia aktywizacyjne odbywają się w siedzibie Grudziądzkiego Centrum Caritas, przy ul. Klasztornej 6 oraz budynku Bursy Szkolnej Caritas Diecezji Toruńskiej przy ul. Chełmińskiej 97. 

 

Osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z ramienia Grudziądzkiego Centrum Caritas jest Pani Milena Block

  

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy się o zgłaszanie pod adres:

 

Grudziądzkie Centrum Caritas, 86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
Telefon 56/ 64 285 87

e-mail mblock@caritas.pl
godziny pracy CWR: od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

wizyta poprzedzona kontaktem telefonicznym

 

Lub:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

Telefon 56/ 69 68 751
e-mail a.osiewicz@mopr. grudziadz.pl
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz

 

 

  

Działania projektowe będą realizowane w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.

 

 

 

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Całkowita wartość projektu: 20 689 680,00 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 17 586 228,00 zł

 

 

BENEFICJENCI PROJEKTU

 

 

·Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
·19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
·4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
·Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "DAJ SZANSĘ"

 
OKRES REALIZACJI

 

Projekt realizowany będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

 

 

CEL PROJEKTU

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

 

 

EFEKTY:

· kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin  przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
· poprawę relacji w rodzinie
· równe szanse rozwoju dzieci
· zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
· wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

 

 

AKTUALNOŚCI
 
wrz 4, 2023
Podsumowanie działań w Sierpniu 2023 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Sierpień 2023 zrealizowano:

 

13 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

15 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

sie 3, 2023
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: wrzesień 2023 r.

sie 1, 2023
Podsumowanie działań w Lipcu 2023 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2023 zrealizowano:

 

18 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

15 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

 

sie 1, 2023
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: sierpień 2023 r.

lip 3, 2023
Podsumowanie działań w Czerwcu 2023 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Czerwiec 2023 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

13 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

 

cze 15, 2023
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: lipiec 2023 r.

cze 5, 2023
Podsumowanie działań w Maju 2023 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Maj 2023 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

16 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

1 spotkanie dotyczące rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

 

maj 26, 2023
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: czerwiec 2023 r.

maj 5, 2023
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: maj 2023 r.

maj 4, 2023
Podsumowanie działań w Kwietniu 2023 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Kwiecień 2023 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

 

kwi 6, 2023
Podsumowanie działań w Marcu 2023 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Marzec 2023 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

16 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

mar 28, 2023
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2023 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

wizyta poprzedzona kontaktem telefonicznym

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz

mar 13, 2023
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: kwiecień 2023 r.

mar 3, 2023

Podsumowanie działań w Lutym 2023 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Luty 2023 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

13 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

lut 17, 2023
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: marzec 2023 r.

lut 6, 2023

Podsumowanie działań w Styczniu 2023 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Styczeń 2023 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

3 godziny specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

lut 3, 2023
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: luty 2023 r.

sty 27, 2023
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: styczeń 2023 r.

gru 29, 2022

Podsumowanie działań w Grudniu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Grudzień 2022 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

gru 1, 2022

Podsumowanie działań w Listopadzie 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Listopad 2022 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego
14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

lis 5, 2022

Podsumowanie działań w Październiku 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Październik 2022 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego
7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

paź 28, 2022
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty realizuje zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 
paź 20, 2022
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: listopad 2022 r.

paź 11, 2022
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz

paź 1, 2022

Podsumowanie działań we Wrześniu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Wrzesień 2022 zrealizowano:

 

4 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

 

 

 

wrz 26, 2022
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: październik 2022 r.

sie 31, 2022

Podsumowanie działań w Sierpniu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Sierpień 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą

 

 

sie 16, 2022
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: wrzesień 2022 r.

lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

lip 23, 2022
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz

lip 11, 2022
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: sierpień 2022 r.

cze 27, 2022
Podsumowanie działań w Czerwcu 2022 roku
 
 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Czerwiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

1 spotkanie dotyczące rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą

cze 24, 2022
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: lipiec 2022 r.

cze 6, 2022
Podsumowanie działań w Maju 2022 roku
 
 

  

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Maj 2022 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego
1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą

maj 18, 2022
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: czerwiec 2022 r.

maj 5, 2022
Podsumowanie działań w Kwietniu 2022 roku
 
 

  

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Kwiecień 2022 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

kwi 21, 2022
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: maj 2022 r.

mar 30, 2022
Podsumowanie działań w Marcu 2022 roku
 
 

  

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Marzec 2022 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

mar 10, 2022
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: kwiecień 2022 r.

mar 3, 2022
Podsumowanie działań w Lutym 2022 roku
 
 

  

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Luty 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, w trakcie których odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

lut 23, 2022
 
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz

lut 15, 2022
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: marzec 2022 r.

sty 28, 2022
Podsumowanie działań w Styczniu 2022 roku
 
 

 

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Styczeń 2022 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

sty 19, 2022
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: luty 2022 r.

gru 31, 2021
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: styczeń 2022 r.

gru 31, 2021

Podsumowanie działań " Rodzina w Centrum 3" w 2021 roku

 

 

 

W 2021 roku (okres realizacji maj-grudzień) w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" Grudziądzkie Centrum Caritas w Grudziądzu zrealizowało:

 

 • 90 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego;
 • 140 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego;
 • 20 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego;
 • 8 spotkań  w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych;
 • 9 warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, w trakcie których odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci;
 • 4 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
 • 8 warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą;
 • Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą.

 

 

 • SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TEMATYCZNY SPOTKANIA GRUP WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I NATURALNYCH
 • Spotkanie 1.  Potęga miłości: zdrowa a toksyczna miłość

  Spotkanie 2.  Być wojownikiem dziś - męstwo, walka, agresja. Siła i kontrola siły

  Spotkanie 3.  Wiem, co czujesz!- rozpoznawanie własnych i cudzych stanów emocjonalnych

  Spotkanie 4.  O kształtowaniu tożsamości osobistej dziecka – kim jestem?

  Spotkanie 5.  Rozpieszczone i bezstresowe czy bezpieczne i kochane?

  Spotkanie 6.  Relacja bez kar i nagród

  Spotkanie 7.  Rola i znaczenie rodziny w życiu dziecka

  Spotkanie 8.  Dobrym rodzicem być!

 •  

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TEMATYCZNY WARSZTATÓW DLA RODZICÓW WZMACNIAJĄCYCH KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE RODZICÓW NATURALNYCH I ZASTĘPCZYCH SŁUŻĄCYCH M.IN. POPRAWIE KOMUNIKACJI I RELACJI W RODZINIE

 •  

  Warsztat 1. „Budowanie mostów” – o rozwiązywaniu przeszkód w komunikacji

  Warsztat 2.  Odpowiedzialny rodzic – zdrowa więź

  Warsztat 3. „Schematy w myśleniu – schematami zachowań”.

  Warsztat 4.  Profilaktyka agresji – czyli jak pomóc dziecku zapanować nad agresją

  Warsztat 5.  Postawy rodzicielskie znaczenie w wychowaniu dziecka

  Warsztat 6.  Kary i nagrody w wychowaniu dziecka

  Warsztat 7.  Skuteczna komunikacja w rodzinie

  Warsztat 8.  Samorealizacja a zaangażowanie w rodzinie

  Warsztat 9.  Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania dzieci

 •  

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TEMATYCZNY WARSZTATÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ORAZ Z RODZIN NATURALNYCH Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYMI, W TYM SOCJOTERAPEUTYCZNE

 •  

  Warsztat 1. Życie ma sens?!

  Warsztat 2. Ja i moja przestrzeń – żyć w  harmonii ze sobą

  Warsztat 3.  Jak być Asertywnym bez agresji

  Warsztat 4. Sztuka porozumiewania się

 •  

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TEMATYCZNY WARSZTATÓW DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ, WZMACNIAJĄCYCH ICH KOMPETENCJE W WYPEŁNIANIU RÓL SPOŁECZNYCH

 •  

  Warsztat 1.   Kształtowanie tożsamości osobistej a mechanizmy wpływu społecznego

  Warsztat 2.   Ratunku emocje!

  Warsztat 3.   Samoocena. Czy lubię siebie. Bilans mocnych i słabych stron

  Warsztat 4.   W jedności siła

  Warsztat 5.   Sytuacje kryzysowe – radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci

  Warsztat 6.   Zaakceptuj siebie

  Warsztat 7.   Poczucie przynależności do grupy i poczucie odrębności

  Warsztat 8.   Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

 

 

 

gru 21, 2021
Podsumowanie działań w Grudniu 2021 roku
 
 

 

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Grudzień 2021 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego
14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

gru 3, 2021

Podsumowanie działań w Listopadzie 2021 roku

 

 

 

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Listopad 2021 zrealizowano:

 

15 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego
15 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

lis 30, 2021
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: grudzień 2021 r.

lis 2, 2021

Podsumowanie działań w Październiku 2021 roku

 

 

 

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Październik 2021 zrealizowano:

 

15 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

paź 14, 2021

 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: listopad 2021 r.

paź 1, 2021

Podsumowanie działań we Wrześniu 2021 roku

 

 

 

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Wrzesień 2021 zrealizowano:

 

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

8 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego 

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
3 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

wrz 14, 2021

 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: październik 2021 r.

sie 31, 2021

 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: wrzesień 2021 r.

sie 31, 2021

Podsumowanie działań w Sierpniu 2021 roku

 

 

 

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Sierpień 2021 zrealizowano:

 

15 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
8 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
2 spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
2 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, w trakcie których odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
3 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

sie 4, 2021

Podsumowanie działań w Lipcu 2021 roku

 

 

 

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2021 zrealizowano:

 

15 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
4 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego
2 spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
2 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, w trakcie których odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

 

lip 29, 2021

 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: sierpień 2021 r.

cze 30, 2021

Podsumowanie działań w Czerwcu 2021 roku

 

 

 

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Czerwiec 2021 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
30 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

8 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

2 spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
2 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą

cze 22, 2021

 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: lipiec 2021 r.

cze 5, 2021

Podsumowanie działań w Maju 2021 roku

 

 

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Maj 2021 zrealizowano:

 

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
37 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

maj 28, 2021

 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: czerwiec 2021 r.

maj 13, 2021

 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: maj 2021 r.

 

 

 
wrz 4, 2023
Podsumowanie działań w Sierpniu 2023 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Sierpień 2023 zrealizowano:

 

13 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

15 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

sie 3, 2023
 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA

 

Miesiąc: wrzesień 2023 r.